கடவுளை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமா என்பது முக்கியம் அல்ல.கடவுள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு நாம் நடந்து கொள்கிறோமா என்பதே முக்கியம். தலைவர் கலைஞர்.

Saturday, September 8, 2007

தமிழ் குழந்தை பெயர்கள்

அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே இந்த சுட்டியில் சென்று பாருங்கள்.
http://www.nithiththurai.com/name/index1.html

4 comments:

said...

This comment has been removed because it linked to malicious content. Learn more.

said...

ஆகா,எப்படி எப்படி பெயர்கள் எல்லாம் தமிழில் இருக்கின்றன.
மிக்க நன்றி கோவியாரே.

said...

அருமையான தொகுப்பு ஜாலிஜம்பர்.
பகிர்ந்தமைக்கு மிக்க நன்றி.

said...

வருகைக்கு நன்றி மாசிலா.இது பிரியன் அவர்கள் வரவனையான் பதிவில் கொடுத்த சுட்டி.

இது தான்டா 'சாலி

இது தான்டா   'சாலி
குண்டுச்சட்டிக்குள் குதிரையாக ஓடும் ஒரு சாமானியன்