கடவுளை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமா என்பது முக்கியம் அல்ல.கடவுள் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் அளவுக்கு நாம் நடந்து கொள்கிறோமா என்பதே முக்கியம். தலைவர் கலைஞர்.

Monday, November 27, 2006
முற்போக்குக் கருத்துக்களைப் பரப்புவதில் முன்ணணியில் நிற்கும் இணைய கலைஞராம் "லக்கியாரின் " பாசமிகு வழித்துணைவன்.

11 comments:

Anonymous said...

test

said...

1123

jaalyjumper said...

hi jally

Anonymous said...

ஜம்பர் ஒரு ஜம்ப் பண்ணு

போலிபோலி said...

ஏ பாவப்பட்ட குதிரையே
கெட்ட இடம் வந்து சேர்ந்தாயே

jaallyjumper.blogspot.com said...

test

Anonymous said...

nall kuthiraye, nall idam vandhu sernthaye.

Anonymous said...

nanba , parthu eluthu,

mosamana payaluga irukkanga.

karikalan said...

kuthiraikku kadivalam undu, athanal

manitha parvai par.

said...

hehehehhe

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.

இது தான்டா 'சாலி

இது தான்டா   'சாலி
குண்டுச்சட்டிக்குள் குதிரையாக ஓடும் ஒரு சாமானியன்